Звернення громадян

Звернення, заяви, скарги, пропозиції подаються:

на особистому прийомі голови районної ради 
та на поштову адресу: 12201м.Радомишль, Соборний майдан, 12, районна рада

на електронну адресу: rad_rajrada@.ukr.net

Консультацію щодо оформлення заяви та відповідних документів до неї можна отримати у виконавчому апараті районної ради.

Відповідальна особа — консультант районної ради з питань роботи із зверненнями громадян та діловодства Дороніна В.Д. (кабінет № 2), тел (04132) 4-50-84.

Витяг із Закону України “Про звернення громадян”

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються  органам  державної  влади  і місцевого самоврядування, підприємствам, установам,  організаціям  незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам,  до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище,  ім’я,  по батькові, місце  проживання громадянина,  викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може   бути   усним   (викладеним   громадянином  і  записаним посадовою особою на особистому  прийомі)  чи  письмовим, надісланим  поштою  або  переданим  громадянином  до  відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення   повинно   бути    підписано    заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих  вимог,  повертається заявникові  з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів  від дня  його  надходження,  крім  випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.