Оголошується конкурс на зайняття вакантної по-сади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділення комплектування Радомишльського РВК

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» – головного спеціаліста відділення комплектування

Радомишльського РВК

 

Загальні умови
Посадові обов’язки —          організовувати заходи професійно – психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, кандидатів на строкову військову службу, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів для навчання у ВВНЗ;

—          проводити заходи психологічної роботи з військовослужбовцями та членами їх сімей, працівниками Збройних Сил України організувати психологічне консультування особового складу та (за необхідністю) заходи індивідуальної психологічної корекції;

—          проводити заходи психологічної роботи щодо забезпечення бойової готовності;

—          вивчати професійно – психологічні особливості кандидатів на проходження військової служби за контрактом, надати рекомендації щодо доцільності комплектування підрозділів відповідно до військово-професійної спрямованості;

—          здійснювати психологічний аналіз службово-бойової діяльності учбового процесу, виховної роботи та готує пропозиції щодо підвищення їх ефективності;

—          брати участь в організації і особисто проводити заняття з психологічної підготовки особового складу;

—          вивчати професійно-психологічні особливості військовослужбовців (резервістів), осіб які виявили бажання поповнити лави Збройних Сил України, соціально-психологічні процеси і явища  в військовому комісаріаті;

—          надавати пропозиції щодо комплектування військових частин військовослужбовцями (резервістів) за психологічною сумісністю;

—          розробляти рекомендації військовому комісару щодо організації індивідуально-виховної роботи з підлеглими;

—          вивчати та аналізувати причини правопорушень та випадки недисциплінованості військовослужбовців, проводити заходи щодо їх профілактики;

—          вести постійний облік всіх випадків нервозності, нестриманості, підвищеної роздратованості, агресивності, аналізувати причини їх виникнення, надавати пропозиції щодо їх усунення;

—          проводити роботу щодо своєчасного виявлення військовослужбовців (резервістів), схильних до девіантної поведінки, організовувати профілактичну роботу та заходи індивідуальної психологічної корекції;

—          організовувати психологічну підтримку в ході несення військової служби та при виконанні завдань з підвищеним психічним навантаженням;

—          забезпечувати збереження та конфіденційність отриманої психологічної інформації;

—          доповідати безпосередньому начальнику про проведені заходи, їх результати, динаміку, зміни морально-психологічного стану особового складу пропозиції щодо його покращення;

—          інформувати військовослужбовців та працівників про суспільно – політичну обстановку в Україні, військову політику держави та завдання Збройних Сил України, стан військової дисципліни особового складу;

—          виконувати інші обов’язки за рішенням військового комісара згідно чинного законодавства.

 

Під час проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

— відповідно до бойового розрахунку особового складу військового комісаріату виконувати функціональні обов’язки згідно займаної посади;

— прибути на робоче місце, здійснити підготовку робочого місця до роботи, отримати документи головного спеціаліста відділення комплектування.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік

7) Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 05 вересня 2017 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

08 вересня 2017 року, о 11.00

12201, м. Радомишль, вул. Старокиївська,2

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Шевченко Тимур Ахметович

тел. (04132) 4-25-75;

radomyshl_rvk@ukr.net;

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017367428242

 

 

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1. Освіта

 

Вища, не нижче ступеня молодший бакалавр або бакалавр
2. Досвід роботи

 

Не вимагається
3. Володіння державною мовою

 

Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1. Освіта

 

Спеціальність – психологія
2. Знання законодавства 1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Законодавчі акти про державну службу, Укази Президента

України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

5) «Про військовий обов’язок і військову службу»;

6) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

7) «Про звернення громадян»;

8) «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців»;

9) «Про державну таємницю»;

10) «Про захист персональних даних», інші акти законодавства, що стосуються діяльності військових комісаріатів.

3. Професійні знання Психолог повинен бути різнобічно підготовленим фахівцем. Тому його професійна ерудиція включає в себе не тільки знання психології, але і певну сукупність знань в галузі філософії, історії, культурології, педагогіки, економіки, соціології, політології, права, філології, фізичної культури, математики та інформатики, концепцій сучасного природознавства.

 

4. Якісне виконання поставлених завдань Вміння: працювати з інформацією, вирішувати комплексні завдання, надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

Здатність працювати в декількох проектах одночасно.

 

5. Командна робота та взаємодія

 

Вміння: працювати в команді,  ефективної координації з іншими, надавати зворотний зв’язок.
6. Сприйняття змін

 

Здатність приймати зміни та змінюватись.
7. Технічні вміння Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та наявність знань і практичних навичок роботи з ПК.

 

8. Особисті компетенції Відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

 

Військовий комісар

Радомишльського районного

військового комісаріату

підполковник                                                                                      Ю.М. ГРИБАН

Добавить комментарий